In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Werk en inkomen

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Werk en inkomen aan.

Zoeken in de veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Welke kansen biedt de Participatiewet voor mij?

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat alle mensen met een arbeidsbeperking die kúnnen werken, aan het werk gaan (participeren). Een arbeidsbeperking houdt in dat iemand aanpassingen of faciliteiten nodig heeft om te kunnen werken.
De overheid heeft daarom afspraken gemaakt met werkgevers om meer mensen aan het werk te helpen en dus meer banen te creëren. De Participatiewet biedt dus kansen voor mensen die op zoek zijn naar werk.

Voor uw vragen en voor advies en informatie over werk en inkomen kunt u terecht bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek: www.socialedienstoostachterhoek.nl

Ik heb schulden, wat moet ik doen?
Voor uw vragen en voor advies en informatie over werk en inkomen kunt u terecht bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek: www.socialedienstoostachterhoek.nl
Wat is het minimabeleid?
Voor uw vragen en voor advies en informatie over werk en inkomen kunt u terecht bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek: www.socialedienstoostachterhoek.nl
Hoe is beschut werk in Berkelland geregeld?
Voor uw vragen en voor advies en informatie over werk en inkomen kunt u terecht bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek: www.socialedienstoostachterhoek.nl
Wat is verplichte tegenprestatie?

Met 'verplichte tegenprestatie' wordt bedoeld: u ontvangt een uitkering en in ruil daarvoor mag de Sociale Dienst Oost Achterhoek u vragen iets terug te doen voor de maatschappij. De tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld sneeuw schuiven voor buren, vrienden of familie, taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtigen, koffie schenken in een wijkcentrum, leesouder zijn op school. Of extra aandacht geven aan kwetsbare of eenzame mensen aanvullend op de bestaande zorg die er is. Er is veel meer te bedenken! En ook u kunt met ideeën komen. Bespreek met uw consulent bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek welk soort activiteiten u wel zou kunnen doen en wat voor u mogelijk is en wat niet. 

De gemeente kan u ook werkervaring laten opdoen in de vorm van vrijwilligerswerk of een participatieplaats. Daar krijgt u niet voor betaald, maar kan een onderdeel uitmaken van uw re-integratietraject. Dit is geen tegenprestatie, maar onderdeel van uw re-integratie.

Voor uw vragen en voor advies en informatie over werk en inkomen kunt u terecht bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek: www.socialedienstoostachterhoek.nl

Dwingt de gemeente mij een tegenprestatie te doen?
'Verplicht' wil niet zeggen dat de Sociale Dienst Oost Achterhoek u dwingt tot een bepaalde activiteit. De tegenprestatie moet wel bij u passen. Dat bespreken ze met u, als een verplichte tegenprestatie voor u gaat gelden. Voor uw vragen en voor advies en informatie over werk en inkomen kunt u terecht bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek: www.socialedienstoostachterhoek.nl
Wat gebeurt er als ik geen tegenprestatie wil doen?

Als de Sociale Dienst Oost Achterhoek van u een tegenprestatie vraagt, maar u wilt hier niet aan meewerken, dan kan er een maatregel worden opgelegd. Dat betekent dat u één of een aantal maanden een lagere uitkering ontvangt of zelfs helemaal geen uitkering meer. Hoeveel lager en voor hoe lang, dat bepaalt de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Daar zijn regels voor. Deze worden vastgelegd in een verordening. Voor uw vragen en voor advies en informatie over werk en inkomen kunt u terecht bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek: www.socialedienstoostachterhoek.nl