In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Vouchersysteem Huishoudelijke Hulp Toelage

Huishoudelijk Hulp Toelage stopt per 1 januari 2019. Maakt u of een naaste gebruik van de regeling, meer informatie kunt u vinden in de brief: klik hier.

Klik hier voor de spelregels Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 2018!

Zoeken in de veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Wat is de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)?

Wat is de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)?

De gemeente Berkelland is in 2016 gestart met de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Door deze regeling kunnen inwoners die aan de voorwaarden voldoen, (aanvullende) huishoudelijke hulp inkopen. De gemeente Berkelland behoudt de regeling in 2018.

Inwoners die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen tegen een aantrekkelijk tarief professionele hulp bij het huishouden inkopen.

Klik hier voor een download van het document "Spelregels dienstenvoucher HHT 2018".

Voor wie is de voucher bedoeld?

U kunt een voucher aanvragen als in Berkelland woont en tot een van de volgende groepen behoort:

  • U heeft een Wmo voorziening en wil graag aanvullend hierop extra hulp inzetten;

  • U bent mantelzorger van een inwoner van de gemeente Berkelland;

  • U heeft zich gemeld en de ondersteuning op grond van de Wmo 2015 is slechts als tijdelijk noodzakelijk beoordeeld;

  • U heeft zich gemeld en de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is als nog niet noodzakelijk beoordeeld maar er is wel geoordeeld dat op een toekomstige verslechterende situatie kan worden geanticipeerd.

Heeft u andere redenen waarom u van de HHT gebruik wil maken? Dit is niet mogelijk. U kan alleen van de HHT gebruik maken als u voldoet aan één van de bovenstaande genoemde voorwaarden.

Als u al voor 1 januari 2018 gebruik maakte van de vouchers, dan kunt u dit blijven doen in 2018.

Voor welke werkzaamheden kan ik de Dienstenvoucher gebruiken?
  • Werkzaamheden voor het schoon en leefbaar houden van het huis.
  • Het wassen en/of strijken van kleding (inclusief opvouwen en opbergen).

Samen met de aanbieder kunt u de exacte werkzaamheden afstemmen. De Dienstenvoucher is niet bedoeld voor werkzaamheden die buiten de huishoudelijke hulp vallen (zoals bijvoorbeeld het onderhouden van de tuin).

Tot wanneer zijn de vouchers verkrijgbaar?

De regeling is geldig tot eind 2018.

Hoe kan ik een Dienstenvoucher aanvragen?

Neem contact op met het VMK-team bij u in de buurt om  te checken of u in aanmerking komt voor de regeling.

Bestellen Dienstenvoucher

Als u in aanmerking komt voor een dienstenvoucher, dan kunt u zich aanmelden via het digitale aanvraagsysteem van Zorg-Lokaal. Zorg-Lokaal verzorgt de administratieve uitvoering van de Dienstenvoucher. U kunt de dienstenvoucher alleen digitaal bestellen en betalen. Vanaf de eerstvolgende maandag nadat u het VMK-team heeft gesproken, kunt u een inlog aanvragen via de website http://portaal.diensten-voucher.nl. Op de daarop volgende werkdag kunt u de vouchers via deze website bestellen en betalen. Binnen twee werkdagen na betaling, neemt de door u gekozen zorgaanbieder contact met u op om de benodigde hulp in te plannen. Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanvragen van deze vouchers dan kunt u wellicht een beroep doen op uw familie of vrienden.

Welke gegevens heb ik nodig voor het aanvragen van de Dienstenvoucher?

Het is handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

  • uw Burgerservicenummer (BSN);
  • uw e-mailadres (eventueel van een contactpersoon of mantelzorger);
  • Het IBAN nummer van uw bankrekening.
Kan iemand anders voor mij een Dienstenvoucher kopen?

Ja dat kan. U kunt iemand anders de Dienstenvouchers laten kopen, bijvoorbeeld omdat u zelf niet digitaal uw bankzaken regelt. De voucher is echter alleen maar in te zetten bij die persoon die hiervoor in aanmerking komt.

Kan ik meerdere vouchers in een keer kopen?

Ja, dat is mogelijk. U kunt maximaal 16 uur per keer inkopen. U kunt deze vouchers voor maximaal vier uur per week inzetten.

Wat is de geldigheidsduur van een aangekochte Dienstenvoucher?

Als u een Dienstenvoucher heeft aangevraagd en betaald, is deze geldig tot eind 2018.

Hoeveel kost een Dienstenvoucher?

We vragen van u een eigen bijdrage van € 6,40 euro per voucher (één uur huishoudelijke hulp) in 2018. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen. Ook betaalt u hiervoor geen eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De gemeente betaalt het resterende bedrag van € 17,00 per uur.

Hoe gaat de betaling van een Dienstenvoucher?

Via het online systeem kunt u de vouchers betalen met iDEAL. Betalen met iDEAL is betalen met internetbankieren bij een van de deelnemende banken (www.ideal.nl). Betaling via iDEAL verloopt op basis van de SEPA-voorwaarden.

Wanneer u niet digitaal bankiert, is het mogelijk dat een andere persoon voor u betaalt via iDEAL (bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger). De Dienstenvoucher is echter uitsluitend te gebruiken voor de persoon die voor de Dienstenvoucher in aanmerking komt. De aanbieder mag alleen bij die persoon de dienst leveren.

Vindt er restitutie (teruggave) plaats op de gekochte Dienstenvouchers?

Vouchers die u in 2018 koopt, zijn tot 31 december 2018 geldig. Er vindt geen restitutie van het door u betaalde bedrag plaats als u geen gebruikmaakt van een of meer reeds gekochte dienstenvouchers. De kosten van de Dienstenvoucher worden geïnd voorafgaand aan de planning/levering van de hulp. U kunt bij de door u gekozen zorgaanbieder informeren welke afspraken er gelden voor annulering en het verplaatsen van een gemaakte afspraak.

Wie voert de werkzaamheden uit?

U kunt de hulp inkopen bij één van onderstaande deelnemende zorgaanbieders in Berkelland. U kunt zelf kiezen door wie u de werkzaamheden laat uitvoeren.

Welke zorgaanbieders doen mee?

Aanbieder

Website

Zorgkompas

http://zorgkompas.net

Tzorg

http://www.tzorg.nl/

Helpgewoon

http://helpgewoon.nl

Buurtdiensten

http://www.buurtdiensten.nl

Binnen hoeveel tijd neemt zorgaanbieder contact op?

De zorgaanbieder neemt binnen twee werkdagen contact met u op voor het inplannen van de benodigde hulp.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie over de Dienstenvoucher kunt u contact opnemen met het VMK-team bij u in de buurt.

Heeft u vragen over het digitale aanvraagproces van de voucher? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur contact opnemen met de helpdesk van Zorg-Lokaal via telefoonnummer: (088) 00 79 488 of per e-mail via helpdesk@zorg-lokaal.nl. Zorg-Lokaal verzorgt de administratieve uitvoering van de Dienstenvoucher.