In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Vouchers voor hulp bij het huishouden

De gemeente Berkelland is in 2016 gestart met de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Door deze regeling kunnen inwoners die aan de voorwaarden voldoen, (aanvullende) huishoudelijke hulp inkopen. De gemeente Berkelland behoudt de regeling in 2018.

Inwoners die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen tegen een aantrekkelijk tarief professionele hulp bij het huishouden inkopen.

 

Voor wie? 

U kunt een voucher aanvragen als u tot één van de volgende groepen behoort (vanaf 1 januari 2018): 

  • U heeft een Wmo voorziening en wil graag aanvullend hierop extra hulp inzetten;

  • U bent mantelzorger van een inwoner van de gemeente Berkelland;

  • U heeft zich gemeld en de ondersteuning op grond van de Wmo 2015 is slechts als tijdelijk noodzakelijk beoordeeld;

  • U heeft zich gemeld en de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is als nog niet noodzakelijk beoordeeld maar er is wel geoordeeld dat op een toekomstige verslechterende situatie kan worden geanticipeerd.

    Als u al voor 1 januari 2018 gebruik maakte van de vouchers, dan kunt u dit blijven doen in 2018.

     

Hoe werkt het?

U kunt de vouchers (één voucher is één uur hulp bij het huishouden) via een online systeem aanschaffen. U kunt per keer maximaal 16 uur  inkopen. U kunt de vouchers voor maximaal vier uur per week huishoudelijke hulp inzetten. U kunt de dienstenvoucher alleen digitaal bestellen en betalen.

Als u een Dienstenvoucher heeft aangevraagd en betaald, is deze geldig tot eind 2018. Als u tijdelijke ondersteuning krijgt via Dienstenvouchers, dan zijn de vouchers geldig tot de datum waarop deze tijdelijke ondersteuning stopt (met als uiterste datum 31 december 2018 voor vouchers gekocht in 2018).

 

Wat kost een dienstenvoucher?

Voor één uur hulp bij het huishouden (één voucher) betaalt u € 6,40. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen. Ook geldt er geen eigen bijdrage van het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

 

Welke aanbieders doen er mee?
Zorgkompas, T zorg, Buurtdiensten en Helpgewoon

 

Hoe komt u in aanmerking?

Neem contact op met het VMK-team bij u in de buurt om te checken of u in aanmerking komt voor de regeling Dienstenvoucher Berkelland. 

 

Aanvragen dienstenvouchers

Als u in aanmerking komt voor een dienstenvoucher, dan kunt u zich aanmelden via het digitale aanvraagsysteem van Zorg-Lokaal. Zorg-Lokaal verzorgt de administratieve uitvoering van de Dienstenvoucher. Vanaf de eerstvolgende maandag nadat u met het VMK-team heeft gesproken, kunt u hier een inlog aanvragen. Deze inlog ontvangt u uiterlijk één werkdag na uw aanvraag bij Zorg-Lokaal. Met deze inlog kunt u op de volgende werkdag via deze website de vouchers bestellen en betalen. Binnen twee werkdagen na de betaling neemt de door u gekozen zorgaanbieder contact met u op om de benodigde hulp in te plannen.