In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Voucherregeling voor mantelzorgers

De gemeente Berkelland start per 1 januari 2019 met een voucherregeling voor mantelzorgers. Door deze regeling kunnen inwoners die aan de voorwaarden voldoen, huishoudelijke hulp inkopen. Inwoners die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen tegen een aantrekkelijk tarief professionele hulp bij het huishouden inkopen. De regeling is geldig van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Voor wie?
U mag gebruik maken van de voucherregeling als u inwoner bent van Berkelland en mantelzorg verleent aan een andere inwoner van Berkelland.
 
In deze voucherregeling wordt onder mantelzorg het volgende verstaan:
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp door iemand uit diens directe sociale omgeving en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Er is sprake van mantelzorg als er langer dan drie maanden en/of meer dan 8 uur per week hulp wordt geboden.
 
Doel
Het doel van deze voucherregeling is het voorkomen of verminderen van overbelasting van mantelzorgers. Onder de regeling vallen de werkzaamheden voor het schoon en leefbaar houden van het huis, het wassen en/of strijken van kleding (inclusief opvouwen en opbergen). De voucherregeling is niet bedoeld voor werkzaamheden die buiten de huishoudelijke hulp vallen, zoals het onderhouden van de tuin.
 
Hoe werkt het?
U kunt de vouchers (één voucher = één uur hulp bij het huishouden) via een online Portaal van Zorg-Lokaal aanschaffen. Per 4 weken kunt u maximaal 6 vouchers kopen en inzetten. Uw saldo kan maximaal 16 vouchers zijn.
 
Wat kost een voucher?
Voor één uur hulp bij het huishouden (één voucher) betaalt u € 6,40. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen. Ook geldt er geen eigen bijdrage van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De vouchers zijn in 2019 verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt. Vouchers gekocht in 2019 zijn geldig tot en met 31 december 2019. U krijgt geen geld terug als u niet gebruik maakt van één of meer reeds gekochte vouchers.
Let op! Als u tijdelijke ondersteuning krijgt via voucherregeling, dan zijn de vouchers geldig tot de datum waarop deze tijdelijke ondersteuning stopt (met als uiterste datum 31 december 2019 voor vouchers gekocht in 2019).

Welke aanbieders doen er mee?
M.I.E.P., T zorg, Buurtdiensten en Helpgewoon.
 
Hoe komt u in aanmerking?
Neem contact op met het VMK-team bij u in de buurt om te checken of u in aanmerking komt voor de regeling Dienstenvoucher Berkelland.

Aanvragen vouchers
Als u in aanmerking komt voor de regeling, dan kunt u zich aanmelden via het digitale Portaal van Zorg-Lokaal: https://portaal.diensten-voucher.nl.
Zorg-Lokaal verzorgt de administratieve uitvoering . Vanaf de eerstvolgende maandag nadat u met het VMK-team heeft gesproken, kunt u een inlog aanvragen. Deze inlog ontvangt u uiterlijk één werkdag na uw aanvraag bij Zorg-Lokaal. Met deze inlog kunt u op de volgende werkdag via deze website de vouchers bestellen en betalen. Binnen twee werkdagen na de betaling neemt de door u gekozen zorgaanbieder contact met u op om de benodigde hulp in te plannen.