In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Mantelzorgregeling 2021

Door de mantelzorgregeling kunnen inwoners die zorgen voor een ander, huishoudelijke hulp inzetten in hun eigen huishouden. De regeling is geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Waarom een mantelzorgregeling?
Mantelzorgers zijn ontzettend belangrijk: voor diegene waarvoor hij/zij zorgt, maar ook voor onze gemeente. Zonder hun betrokkenheid en goede zorg bestaat de kans dat veel meer ondersteuning nodig is. De gemeente Berkelland wil mantelzorgers dan ook tegemoet komen en hen de mogelijkheid bieden om tegen een lage eigen bijdrage gebruik te maken van huishoudelijke hulp.

Voor wie?
U mag gebruik maken van de mantelzorgregeling als u inwoner bent van Berkelland en zorgt voor een ander. Dit kan bijvoorbeeld uw partner zijn, een familielid of een bekende. Belangrijk is dat diegene waarvoor u zorgt, ook in Berkelland woont.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, hebben wij omschreven wat wij verstaan onder mantelzorg:

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp door iemand uit diens directe sociale omgeving en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Er is sprake van mantelzorg als er langer dan drie maanden of meer dan 8 uur per week hulp wordt geboden.

Hoe werkt het?
Voormekaar bepaalt of u toegang krijgt tot de regeling. Om een aanvraag te doen, kunt u contact opnemen met  Voormekaar. Als u toegang krijgt, kunt u per maand maximaal 6,5 uur huishoudelijke hulp inzetten. De huishoudelijke hulp wordt geleverd in het huishouden van de mantelzorger. De mantelzorgregeling is niet bedoeld voor werkzaamheden die buiten de huishoudelijke hulp vallen, zoals het onderhouden van de tuin.

Welke bijdrage moet u betalen?
U betaalt een vaste eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Dit bedrag is maximaal € 19,- per maand in 2021.

Welke aanbieders doen er mee?
M.I.E.P., Tzorg, Buurtdiensten en Helpgewoon. U kunt zelf uw zorgaanbieder uitkiezen.

Hoe komt u in aanmerking?
Neem contact op met Voormekaar om te checken of u in aanmerking komt voor de regeling.