In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Mantelzorgregeling 2021

Klik op Mantelzorgregeling Berkelland 2021 om in één overzicht over de regeling te lezen. Door middel van 'Veel gestelde vragen' wordt u ook uitgebreid geïnformeerd.


Zoeken in de veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Wat is de mantelzorgregeling?

Door de mantelzorgregeling kunnen inwoners die zorgen voor een ander, huishoudelijke hulp inzetten in hun eigen huishouden. De regeling is geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Voor wie is de regeling bedoeld?

U mag gebruik maken van de mantelzorgregeling als u inwoner bent van Berkelland en zorgt voor een ander. Dit kan bijvoorbeeld uw partner zijn, een familielid of een bekende. Belangrijk is dat diegene waarvoor u zorgt, ook in Berkelland woont.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, hebben wij omschreven wat wij verstaan onder mantelzorg:

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp door iemand uit diens directe sociale omgeving en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Er is sprake van mantelzorg als er langer dan drie maanden of meer dan 8 uur per week hulp wordt geboden.

Voor welke werkzaamheden kan ik de regeling gebruiken?

- Werkzaamheden voor het schoon en leefbaar houden van het huis

- Het wassen en/of strijken van kleding (inclusief opvouwen en opbergen).

Samen met de aanbieder kunt u de werkzaamheden afstemmen.

De regeling is niet bedoeld voor werkzaamheden die buiten de huishoudelijke hulp vallen (zoals bijvoorbeeld het onderhouden van de tuin).

Hoe krijg ik toegang tot de regeling?

Neem contact op met Voormekaar om te vragen of u in aanmerking komt voor de regeling.

Welke eigen bijdrage betaal ik?

U betaalt een vaste eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Dit bedrag is maximaal € 19,- per maand in 2021.

Wie voert de werkzaamheden uit?

U kunt de hulp inzetten bij één van onderstaande deelnemende zorgaanbieders in Berkelland. U kunt zelf kiezen door wie u de werkzaamheden laat uitvoeren.

 Aanbieder        Website

 MIEP                 https://www.miep.nu/

 Tzorg                http://www.tzorg.nl/

 Helpgewoon       http://helpgewoon.nl

 Buurtdiensten    https://www.buurtdiensten.nl

Wat moet ik doen als mijn situatie verandert?

Wijzigingen in uw situatie kunnen van invloed zijn op uw toegang tot de regeling. U moet zich dan melden bij Voormekaar. Wijzigingen die u in ieder geval moet melden, zijn o.a.:

  • overlijden of het verhuizen buiten de gemeente van de mantelzorger;
  • overlijden of het verhuizen buiten de gemeente van de mantelzorgontvanger.

 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met Voormekaar.