In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Regelingen voor mantelzorgers

De gemeente Berkelland heeft verschillende regelingen waar u als mantelzorger gebruik van kunt maken. Zoals de jaarlijkse financiële tegemoetkoming: de mantelzorgwaardering en de mantelzorgregeling waarmee u tegen een kleine eigen bijdrage een aantal uur professionele huishoudelijke hulp kunt inkopen.