In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Privacybeleid

Waarvoor verzamelen wij uw gegevens?

De persoonlijke gegevens die u worden gevraagd, zijn alleen bedoeld voor het beheer van uw dossier. Deze inlichtingen zijn beschermd door de wet van 6 juli 2000 in verband met de bescherming van de persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302). Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Iedere betrokkene heeft recht op informatie, inzage en correctie (verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming) alsmede recht van verzet.

Welke personen hebben toegang tot de verwerkte gegevens?

Dat zijn uitsluitend medewerkers van Voormekaar. 


Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

De persoonsgegevens die Voormekaar  van u heeft zijn beschermd door diverse beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen variëren van fysieke maatregelen, zoals een inbraakalarm en toegangscontrole, tot organisatorische maatregelen middels ICT beveiliging.  Willekeurige medewerkers of derden kunnen niet bij uw persoonsgegevens.


Hoe lang worden gegevens bewaard?

Persoonsgegevens die niet langer voor het doel noodzakelijk zijn worden zo spoedig mogelijk verwijderd.

Tot slot vestigen wij er tevens de aandacht op dat wij uw gegevensbestand niet verkopen.

Waarvoor verzamelen wij uw gegevens?

De persoonlijke gegevens die u worden gevraagd, dienen enkel voor het beheer van uw dossier. Deze inlichtingen zijn beschermd door de wet van 6 juli 2000 in verband met de bescherming van de persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302). Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Iedere betrokkene heeft recht op informatie, inzage en correctie (verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming) alsmede recht van verzet.


Welke personen hebben toegang tot de verwerkte gegevens?

Dat zijn uitsluitend medewerkers van Voormekaar. 


Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

De persoonsgegevens die Voormekaar  van u heeft zijn beschermd door diverse beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen variëren van fysieke maatregelen, zoals een inbraakalarm en toegangscontrole, tot organisatorische maatregelen middels ICT beveiliging.  Willekeurige medewerkers of derden kunnen niet bij uw persoonsgegevens.


Hoe lang worden gegevens bewaard?

Persoonsgegevens die niet langer voor het doel noodzakelijk zijn worden zo spoedig mogelijk verwijderd.

Tot slot vestigen wij er tevens de aandacht op dat wij uw gegevensbestand niet verkopen