In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Ondersteuning

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Ondersteuning aan.

Zoeken in de veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Wat als ik een klacht heb?
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen klachten over medewerkers van Voormekaar of klachten over geleverde zorg. Zorgaanbieders hebben een eigen klachten regeling. Als u een klacht heeft over een medewerker van Voormekaar wordt er eerst gekeken of dezelfde of een andere medewerker van Voormekaar de klacht kan behandelen. Als de inwoner en de medewerker van Voormekaar er niet samen uitkomen heeft de gemeente Berkelland een klachtenregeling. Een klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijk klachtbehandelaar. Deze kan een advies uitbrengen over de klacht.
Mijn beschikking loopt af, wat nu?
Herindicaties vinden plaats op basis van de gesprekken die de Voormekaarteams voeren.
Hoe bepaalt de gemeente welke zorgaanbieder de meest passende ondersteuning kan bieden?

Van alle aanbieders vragen we heel goed te benoemen in welke situaties, voor welke mensen en welke problematiek zij de beste kwaliteit kunnen leveren. In veel gevallen houdt u gewoon uw huidige aanbieder. We zien erop toe dat aanbieders de kwaliteit leveren die zij beloven.

Bepaalt de zorgverlener welke ondersteuning ik krijg of doet het Voormekaarteam dat?
Het Voormekaarteam maakt samen met de zorgaanbieder afspraken over de tarieven, maar niet over hoeveel ondersteuning afgenomen wordt. Daarover maakt het Voormekaarteam afspraken met u op het moment dat u deze ondersteuning nodig heeft. Vervolgens maakt u samen met de uitgekozen aanbieder afspraken over hoe de hulp en ondersteuning precies ingevuld wordt. Dus u bepaalt voor een groot deel ook zelf welke zorg u krijgt.
Wie beoordeelt de kwaliteit van de ondersteuning die ik ontvang?
De gemeente stelt kwaliteitseisen aan de ondersteuning die via de gemeente geboden wordt. Aanbieders zijn ook door Zorgkantoren, wetgeving, brancheverenigingen en kwaliteitskeurmerken gebonden aan allerlei eisen. Daarnaast wordt de ondersteuning die u ontvangt samen met u en de medewerker van Voormekaar geëvalueerd. Deze nazorg, maar ook klanttevredenheidsonderzoeken maken deel uit van het gemeentelijke kwaliteitsbeleid. Eventuele misstanden kunt u natuurlijk altijd bij ons of de gemeente melden zodat we hier actie op kunnen ondernemen.
Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?
De gemeente en Voormekaarteams moeten zich houden aan de privacy wetgeving. Dat betekent dat we uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Niet iedereen kan maar zo bij deze gegevens komen. Wanneer we persoonsgegevens van u verwerken, wordt uw toestemming gevraagd.