In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Mantelzorgwaardering

'Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.'

Als mantelzorger verdient u als blijk van erkenning en waardering de ‘mantelzorgwaardering’. U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen als u zorgt voor een inwoner van de gemeente Berkelland.

Gemeente Berkelland stelt jaarlijks deze waardering beschikbaar in de vorm van een eenmalige financiële vergoeding. Voor 2021 is deze vastgesteld op € 50,00. Mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van Berkelland kunnen zich tot en met 31 december hiervoor aanmelden. Per mantelzorger kan één mantelzorgwaardering aangevraagd worden.

Hoe vraagt u de mantelzorgwaardering aan?

Klik hier voor het ‘aanvraagformulier’. Na het invullen van het formulier verzendt u het met een druk op de knop. We streven er naar de ontvangen aanvragen ongeveer na 3 weken uit te betalen.
De digitale aanvraag is voor u en ons de meest efficiënte werkwijze en heeft daarom onze voorkeur. Als u hiertoe niet in staat bent, en hierbij ook niet geholpen kan worden, is een telefonische aanvraag mogelijk. Telefoon: 0545 - 250 250.


Verwenarrangement voor mantelzorgers
Jaarlijks wordt de verwenactiviteit door Knooppunt Mantelzorg Berkelland georganiseerd. Het Knooppunt zoekt de verbinding met bedrijven en organisaties die op deze dag vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage willen leveren. Het heeft plaats op de zaterdag in de Week van de Mantelzorg (begin november), elk jaar in een andere woonkern in onze gemeente. Mocht u dit lezen en al geïnteresseerd zijn, stuur dan een mail naar welzijn@voormekaar.net !