In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Voor mantelzorgers

Zorgt u voor iemand in uw directe omgeving die chronisch ziek is, dementerend, of een beperking heeft?

Het is belangrijk dat mantelzorgers worden herkend, erkend en ondersteund, zodat overbelasting kan worden voorkomen. En dat mantelzorgers blijven deelnemen aan de samenleving en niet in sociaal isolement raken.

Een groot percentage van alle zorg die in Nederland wordt door mantelzorgers gegeven.
U bent een mantelzorger als u meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorgt voor uw partner, kind, familielid of vriend. De verwachting is dat  door alle ontwikkelingen in de zorg en de samenleving een groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Mantelzorgers hebben een zeer belangrijke rol in de keten van zorg en nazorg van de zorgbehoevende en kunnen de inzet van dure professionele zorg uitstellen of zelfs voorkomen.

Voor ondersteuning kunt u in Berkelland terecht bij Voormekaar. Ondersteuning begint met goede informatie en verwijzing naar activiteiten en aanbod. U kunt veelal zelf uw weg vinden. Zie hiervoor het rechterscherm onder 'Lees meer'. Mist u informatie of heeft u hulp nodig? Wendt u zich dan tot Voormekaar.