In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Leefgebied Zorg

Veel mantelzorgers hebben te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Het is niet altijd gemakkelijk om goed samen te werken. Wie doet wat? Krijgen mantelzorgers gelegenheid om mee te denken en mee te beslissen over de zorg? Is er een gelijkwaardige samenwerking waarbij ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid een bijdrage levert?

Om de samenwerking te verbeteren kan inzicht in de verschillende rollen van de mantelzorger helpend zijn. Het SOFA-model is hiervoor een handig hulpmiddel.

Daarnaast zijn er voor verschillende groepen professionals toolkits ontwikkeld gericht op herkennen en erkennen van mantelzorgers en het verbeteren van de samenwerking met hen:
- toolkit Huisartsen en praktijkkaart
- toolkit Thuiszorg.
 
<- terug naar Knooppunt & Voormekaar

Lees meer...