In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Leefgebied School

Jonge mantelzorgers blijven vaak onzichtbaar omdat de aandacht vaak uitgaat naar het zieke familielid. Ook herkennen zij zichzelf niet als zodanig, zij maken niet of nauwelijks hun zorgen kenbaar. Zij willen hun ouders hier niet mee belasten en weten vaak niet goed bij wie zij anders terecht kunnen. Daarnaast speelt soms ook schaamte over de situatie een rol in het al dan niet uitspreken van hun zorgen naar derden.

In het er- en herkennen van jonge mantelzorgers hebben intermediairs een cruciale rol. Het is belangrijk dat onderwijzers en docenten signalen oppakken als te laat komen, het huiswerk niet af of alleen naar huis gaan. De signalenkaart kan hierbij behulpzaam zijn.
 
<- terug naar Knooppunt & Voormekaar

Lees meer...