In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Leefgebied Buurt

Mantelzorg kan gemakkelijk leiden tot minder sociale contacten en soms zelfs sociaal isolement van de mantelzorger en zorgvrager. Oorzaken hiervan zijn onder meer de tijd die in mantelzorgtaken gaat zitten, dat de zorgvrager niet alleen kan blijven of dat het niet altijd mogelijk of wenselijk is dat de zorgvrager meegaat.

Als buurt kun je hierin gemakkelijk wat betekenen voor mantelzorgers (en zorgvragers), zodat zij toch hun sociale contacten kunnen blijven onderhouden. In het document ‘inspiratie informele hulp’ zijn hiervoor tips te vinden.
Ook de app Fello kan behulpzaam zijn, zodat je kunt zien wanneer en waarbij de mantelzorger en zorgvrager nog hulp nodig hebben.
 
<- terug naar Knooppunt & Voormekaar

Lees meer...