In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Leefgebied Thuis

Zorgen voor een naaste heeft invloed op het gezinsleven, bijvoorbeeld doordat zorgtaken zoveel tijd vragen dat er weinig tijd overblijft, doordat je rekening moet houden met de zorgvrager of doordat er veel aandacht gaat naar de zorgvrager, waardoor andere gezinsleden minder aandacht krijgen.

Hulp vragen is best moeilijk. Je wilt anderen niet lastigvallen. Maar hulp vragen zorgt er wel voor dat je als mantelzorger niet overbelast raakt. Voorbeelden van hoe je om hulp kunt vragen vind je hier.

Voorbeelden van wat je aan anderen kunt vragen vind je in dit overzicht.

Om de hulp op elkaar af te stemmen en om anderen te laten zien wat er nog gedaan kan worden kunnen mantelzorgers en/of zorgvragers een gezamenlijke agenda aanmaken. Dit kan bijvoorbeeld in de gratis app ‘Fello’

<- terug naar Knooppunt & Voormekaar

Lees meer...