In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Klachtenregeling

Klachten over de aanbieder van zorg kunt u indienen bij de aanbieder zelf. Klachten over de medewerkers van Voormekaar of andere gemeentelijke vertegenwoordigers komen bij de gemeentelijk klachtencoördinator terecht.
De gemeentelijk klachtencoördinator is Rutger te Spenke (of zijn plaatsvervangster Angeline Seijger-Arkink). Hij schakelt vervolgens de onafhankelijk gemeentelijk klachtenbehandelaar in: de heer Afink.
Deze hoort de klager én degene waarover wordt geklaagd. Is een inwoner na de klachtbehandeling door de heer Afink nog niet tevreden dan kan hij/zij zich wenden tot de Nationale ombudsman.