In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Keukentafelgesprek

Als u een vraag heeft voor ondersteuning in huis, een voorziening of (financiële) tegemoetkoming, kunt u het Voormekaarteam uit uw dorpskern bellen, gebruik maken van het online formulier (link naar formulier) of een e-mail sturen. Binnen 2 weken nadat u uw ondersteuningsvraag heeft gesteld, wordt er met u een afspraak gemaakt voor een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’. Bij spoed nemen wij direct contact op.

Een medewerker van het Voormekaarteam komt bij u langs om samen met u en één of meer personen uit uw omgeving een gesprek te voeren over uw ondersteuningsvraag. Tijdens het gesprek wordt de tijd genomen om antwoorden te vinden op bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • wat is uw vraag, wat is het probleem, waar liggen uw behoeften?
  • wat kunt u nog zelf?
  • hoe is uw financiële situatie?
  • wat kunnen mensen om u heen voor u doen? Zoals familie, vrienden, buren, vrijwilligers. Wij kunnen hen eventueel begeleiden met bijvoorbeeld een instructie over hoe zij u kunnen ondersteunen.
  • zijn er dingen georganiseerd in uw buurt, waar u iets aan kunt hebben, zoals een boodschappen- of vervoersdienst, was- en strijkservice of een maaltijd-aan-huis service?
  • welke behoefte blijft er over, waarmee wij als professionals u kunnen ondersteunen? En hoe?
  • wat kunt u eventueel voor anderen betekenen?

Samen met u kijkt de medewerker hoe u uw eigen kracht en de kracht van het netwerk om u heen, kunt vergroten en inzetten.
Zodra het keukentafelgesprek heeft plaatsgevonden, gaat hij of zij de zaken, die aan de orde zijn geweest tijdens het gesprek, uitwerken in een verslag. De uitkomst van het gesprek kan zijn dat er een maatwerkvoorziening nodig is. Dan volgt er een aanvraag voor een maatwerkvoorziening.  De zorgaanbieder regelt vervolgens dat u deze voorziening krijgt. Als uw situatie in de tussentijd verandert, blijft de betreffende medewerker van het Voormekaarteam uw aanspreekpunt.

Onafhankelijke cliëntondersteuner
Tijdens het keukentafelgesprek wordt er veel besproken. Misschien vindt u het prettig om dit gesprek niet alleen te voeren. Natuurlijk kunt u dan ook samen met iemand anders met ons praten, bijvoorbeeld met een familielid erbij of een mantelzorger die u al kent. U kunt ook kiezen voor een onafhankelijke cliëntondersteuner. U kunt hiervoor contact opnemen met Stichting MEE, telefoonnummer 0314 344 224.