In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Herkennen en erkennen van mantelzorg door iedereen

Voormekaar werkt volgens de Knooppunt Mantelzorg gedachte. Naast het bieden van passende ondersteuning aan mantelzorgers, zetten wij ons ook in voor meer erkenning en bewustwording over mantelzorg. Op het werk, op school, in de buurt of bij de vereniging: we kunnen namelijk allemaal iets betekenen voor mantelzorgers.