In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Vervangende mantelzorg

Als mantelzorger bent u vooral bezig met zorgen voor een ander. Om de zorg vol te houden is het belangrijk om tijd voor uzelf te nemen. Er even tussen uit te gaan om uzelf weer op te laden. Zo houdt u de zorg vol en blijft u anderen ontmoeten. Het mooiste is als u dit in uw eigen omgeving kunt organiseren met familie, vrienden, buren en of kennissen.

Klik hier voor een uitleg van expertisecentrum mantelzorg over wat respijtzorg, oftewel vervangende mantelzorg inhoudt met voorbeelden en welke regelingen er zijn.

Het is de moeite waard om de polis van uw zorgverzekeraar te bekijken. Als u aanvullend verzekerd bent, bieden veel verzekeraars vergoedingen voor respijtzorg en andere vormen van ondersteuning.

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Zo zet de landelijke Stichting Mantelzorgvervanging Nederland 'opgeleide' vrijwilligers in om dit te realiseren. Voor meer informatie: www.handeninhuis.nl.

Voormekaar denkt graag mee als u hiermee geholpen wilt worden. Klik hier voor het contact met Voormekaar.