In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Vervangende mantelzorg

Als mantelzorger bent u vooral bezig met zorgen voor een ander. Om de zorg vol te houden is het belangrijk om tijd voor uzelf te nemen. Er even tussen uit te gaan om uzelf weer op te laden. Zo houdt u de zorg vol en blijft u anderen ontmoeten. Het mooiste is als u dit in uw eigen omgeving kunt organiseren met familie, vrienden, buren en of kennissen.

Klik hier voor een uitleg van expertisecentrum mantelzorg over wat respijtzorg, oftewel vervangende mantelzorg inhoudt met voorbeelden en welke regelingen er zijn.

Het is de moeite waard om de polis van uw zorgverzekeraar te bekijken. Als u aanvullend verzekerd bent, bieden veel verzekeraars vergoedingen voor respijtzorg en andere vormen van ondersteuning.

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Zo zet de landelijke Stichting Mantelzorgvervanging Nederland 'opgeleide' vrijwilligers in om dit te realiseren. Voor meer informatie: www.handeninhuis.nl.

Hulp van een vrijwilliger
Familieleden, buren of vrienden kunnen dat niet altijd voor u doen. Als u even de tijd voor u zelf wilt nemen, moet degene waar u voor zorgt in goede handen zijn.  Dan kunt u hulp van een vrijwilliger krijgen. Hij of zij kan de zorg incidenteel of op een vast tijdstip in de week van u overnemen. Heeft u geen mantelzorger en woont u alleen? Dan kunt u ook een beroep op een vrijwilliger.

Hoe het werkt
De vrijwillige coördinator komt bij u langs voor een gesprek over uw wensen en behoeften. Vervolgens gaat de coördinator op zoek naar een vrijwilliger die bij u past. VIT - hulp bij mantelzorg bereidt deze persoon goed voor op het vrijwilligerswerk. Bij de vrijwillige coördinator kunt u terecht wanneer er bijzonderheden of problemen zijn.

Meer weten?
Op www.vithulpbijmantelzorg.nl/vrijwillige-thuiszorg kunt u meer lezen over het vrijwilligerswerk van VIT - hulp bij mantelzorg.

Voormekaar denkt graag mee als u hiermee geholpen wilt worden. Klik hier voor het contact met Voormekaar.