In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Cursusaanbod

Gemeente Berkelland stimuleert jaarlijks de deelname aan cursussen of workshops. Zij stelt een budget beschikbaar waardoor de deelnemers deze gratis kunnen bijwonen.

De cursus 'De Kunst van het Zorgen en Loslaten':       
Heb je zorg voor je kind, je partner of één van je ouders of goede vriend? En zorg je soms beter voor de ander dan voor jezelf?  Dan is mantelzorgcursus ‘De kunst van het zorgen en loslaten’, misschien iets voor jou. Een cursusgroep bestaat uit maximaal 10 deelnemers. Allen mantelzorger van bijvoorbeeld een kind met autisme, een partner met een chronisch ziekte of een moeder met dementie.  In deze cursus reiken we handvatten aan om anders met de situatie om te gaan. Het gaat o.a. over moeten en willen, kracht en onmacht, wens en werkelijkheid. 

In dit najaar gaat op 2 december weer een nieuwe cursus van start.

Kijk voor informatie op website www.mantelzorgenloslaten.nl of neem telefonisch contact met Gerda de Leeuw 0545 – 478346 of Wim Staargaard 06 – 47160107.

De cursus 'Omgaan met dementie':
De cursus is bedoeld voor partners, familieleden en naastbetrokkenen van mensen met dementie.
Dementie is een ziekte met grote gevolgen, niet alleen voor hen die de ziekte treft, maar ook voor de mensen in de directe omgeving. Zij zien iemand die hen na staat vaak op een onbegrijpelijke manier veranderen en steeds afhankelijker worden.
Als familielid of naaste bent u praktisch en emotioneel vaak nauw betrokken bij de zorg voor iemand met dementie. Gebleken is dat deskundige informatie over de ziekte en het delen van ervaringen met anderen veel steun geeft. De cursus wordt gegeven door een casemanager dementie werkzaam vanuit het Netwerk dementie oost achterhoek.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Helpdesk Dementie
Telefoon (0314) 329191
e-mail   helpdeskdementie@slingeland.nl