In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Algemene voorwaarden Naobercontact

Voormekaar Berkelland is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van Naobercontact kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Gebruik van de website blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Aanmelden op Naobercontact betekent dat de gebruiker akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Het eerste e-mailcontact als reactie op een 'Naobercontactje' gaat via het anonieme mailsysteem van Voormekaar Berkelland. Deze is niet aansprakelijk voor de inhoud van de berichten via de mailfunctie. Voormekaar is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens van gebruikers. Evenmin kan Voormekaar garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de gebruiker vrijwaart van computervirussen en/of andere schadelijke toepassingen. De gebruiker dient hiervoor zelf voorzorgsmaatregelen te nemen.

Spelregels voor het gebruik van Naobercontact:

  • De gebruiker die zich aanmeldt, is persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij/zij op de website publiceert, alsmede voor de interacties met andere gebruikers. 
  • De gebruiker mag de website niet gebruiken voor het aanbieden van producten en/of diensten of voor welk commercieel doel dan ook.
  • Het is niet toegestaan in de teksten van vraag en aanbod verwijzingen met koppelingen naar andere websites of e-mail adressen op te nemen. 
  • Het is niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstelling van deze site (het leggen van contact), de geldende wetten en regelgeving of fatsoensnormen.
  • Het is niet toegestaan opmerkingen te plaatsen of inhoud te verspreiden, in welke vorm van dan, waarmee de rechten van anderen worden geschonden. 
  • Voormekaar Berkelland controleert alle verzoeken. Zij worden niet toegelaten als deze ongepaste uitspraken of beelden bevatten. 
  • Het is niet toegestaan, in welke vorm dan ook, onjuiste informatie te plaatsen. Als blijkt dat de informatie onjuist is, behoudt Voormekaar Berkelland zich het recht voor de inschrijving te beëindigen en de verdere toegang tot 'Vrijwillige inzet voor een ander' te ontzeggen. 
  • Voormekaar Berkelland heeft het recht om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres van de computeraansluiting van de gebruiker gegevens over de gebruiker te achterhalen en de gebruiker te blokkeren. 
  • De rechten van gebruikers zijn beperkt tot het gebruik van de website voor privé en persoonlijke doeleinden, binnen het kader van deze website. Al het ander gebruik zonder toestemming is strikt verboden. De vormgeving en inhoud zijn eigendom van Voormekaar Berkelland en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Voormekaar Berkelland.