In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Vrijwilligers in Berkelland zijn collectief verzekerd

De gemeente Berkelland heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers die via Berkellandse organisaties actief zijn. De verzekering is afgesloten bij Centraal Beheer. Het gaat hier om een aanvullende verzekering (secundaire dekking).

Dekking en polisvoorwaarden

Klik hier voor het dekkingsoverzicht van de verzekering. Dan kunt u de inhoud van de dekking vergelijken met de dekking van uw lopende verzekeringen. Uw verzekeringsadviseur kan daarbij behulpzaam zijn. Klik hier voor het lezen van de polisvoorwaarden.

Praktische informatie over de vrijwilligersverzekering

De brochure van Centraal Beheer bevat uitgebreide informatie, waaronder informatie over de schadeafhandeling. Klik hier voor het downloaden van de brochure.

Meer informatie en vragen over de verzekering?

Het telefoonnummer is 055 - 579 8164 en het e-mailadres is: avov.non.profit@centraalbeheer.nl.