In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Vrijwilligers in Berkelland zijn collectief verzekerd

De gemeente Berkelland heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers die via Berkellandse organisaties actief zijn. De verzekering is afgesloten bij Raetsheren Van Orden in Alkmaar. Het gaat hier om een aanvullende verzekering (secundaire dekking).

Dekking

U kunt de polis op de site van de Raetsheren Van Orden vinden op: www.rhvo.nl/nl/gemeenten/vrijwilligersverzekering. Kies uit het rijtje 'Dekkingsoverzicht vrijwilligerspolis'. Dan kunt u de inhoud van de dekking vergelijken met de dekking van uw lopende verzekeringen. Uw verzekeringsadviseur kan daarbij behulpzaam zijn. 

Schadeformulier

In geval van schade moet u een schadeaangifteformulier invullen, zie www.rhvo.nl/nl/gemeenten/vrijwilligersverzekering. Download uit het rijtje de 'Saf vrijwilligerspolis', print deze uit en vul hem in.

Verzend de stukken naar:

Raetsheren Van Orden
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar

Meer informatie en vragen over de verzekering?

Vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers kunnen terecht op www.rhvo.nl of kunnen bellen met de assurantiemakelaar Raetsheren Van Orden, telefoon: 072 – 5 414 151.