In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Mentor gezocht

Geplaatst doorStichting Mentorschap Overijssel Gelderland
CategorieVerzorging en begeleiding
Bijgwerkt opwoensdag 11 september 2019 16:20
Doelgroepgeen voorkeur
WerktijdenDe tijd die het van de mentor vraagt is afhankelijk van de cliënt en zijn situatie. Maar gemiddeld vraagt het 2 á 3 uur per twee weken. De ene keer is een bezoekje voldoende en de volgende keer gaat u mee naar het ziekenhuis voor een behandeling en kost het een middag.
Gewenste vaardighedeneen mentor is een vrijwilliger die…
…goed kan communiceren
…initiatiefrijk is
…vaardig is in besluiten en handelen
…goed kan samenwerken
…onafhankelijk en integer is
…grenzen kan stellen
…het eigen gedrag kritisch kan bekijken
Plaats vrijwilligerswerkafhankelijk van woonplaats cliëntPieter zoekt een mentor!
Pieter is een man die woont in een zorginstelling. Onlangs is zijn moeder overleden en Pieter heeft nu geen ouders meer. Zijn enige zus woont in het buitenland. Pieter krijgt geen bezoek meer en hij gaat ook niet meer koffiedrinken met een groot stuk appelgebak op een terrasje wat hij zo fijn vindt.

Nu moet Pieter naar de tandarts en de begeleiders van de zorginstelling zitten met de vraag: wie geeft toestemming voor een behandeling onder narcose. Pieter kan zelf geen toestemming geven, want hij begrijpt niet wat er van hem wordt gevraagd. Vroeger werd de moeder van Pieter gebeld en zij tekende een toestemmingsverklaring.
Pieter heeft een mentor nodig!
Iemand die regelmatig langs gaat bij Pieter, hem leert kennen en weet wat hij leuk vindt. Maar ook iemand die beslissingen kan nemen op het gebied van zorg en welbevinden (behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding, dus niet over geldzaken), die Pieter zelf niet kan nemen omdat hij ze niet begrijpt en de gevolgen van zijn beslissingen niet kan overzien.

Mentorschap Overijssel Gelderland zoekt vrijwilligers die mentor willen worden voor mensen zoals Pieter. Deze vrijwilligers krijgen een basistraining zodat ze goed uitgerust hun taak kunnen doen. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten met andere mentoren waar ingegaan wordt op vragen die er leven bij mentoren, waar verdieping in de materie wordt aangereikt. Ook is er altijd ondersteuning van één van de coördinatoren van de stichting. Het mentorschap is een taak die in de wet is vastgelegd.

De tijd die het van de mentor vraagt is afhankelijk van de cliënt en zijn situatie. Maar gemiddeld vraagt het 2 á 3 uur per twee weken. De ene keer is een bezoekje voldoende en de volgende keer gaat u mee naar het ziekenhuis voor een behandeling en kost het een middag.

Spreekt bovenstaande u aan en kunt u zich vinden in het volgende profiel
een mentor is een vrijwilliger die…
…goed kan communiceren
…initiatiefrijk is
…vaardig is in besluiten en handelen
…goed kan samenwerken
…onafhankelijk en integer is
…grenzen kan stellen
…het eigen gedrag kritisch kan bekijken

neem dan gerust contact op met Mentorschap Overijssel Gelderland
info@mentorschapog.nl zie ook www.mentorschapoverijsselgelderland.nl


< Terug naar het overzicht | Reageren »

Over de plaatser

Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland

Doel: Verzorgen van mentorschap door vrijwilligers voor mensen die, door ziekte of gebrek, niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren.
Werven, opleiden, begeleiden van vrijwillige mentoren; begeleiden van de match tussen mentor en cliënt.

Telefoon: 06 - 1334 5015

E-mail: info@mentorschapog.nl

Website: www.mentorschapog.nl

Inhoud begeleiding vrijwilligers: Intakegesprek, introductiecursus, individuele begeleiding, themabijeenkomsten, intervisiebijeenkomsten.

Verzekering: Ja

Vrijwilligerscontract: Ja

Scholing: Ja

Onkostenvergoeding: Ja

Actief sinds oktober 2016

Team Neede Team Eibergen Team Borculo Team Beltrum Team Ruurlo