In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo in werking getreden. De zorg voor ouderen en gehandicapten is overgedragen aan gemeenten. Het gaat hierbij om de ondersteuning bij dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen van structuur, maar ook om het vinden van nuttige dagelijkse bezigheden in de vorm van dagbesteding. In de Wmo 2015 worden deze nieuwe taken gezien als een middel om inwoners zelfredzamer te maken en participatie te bevorderen.

Het uitgangspunt van de nieuwe Wmo is ‘wat kan je zelf nog doen, en waar heb je hulp bij nodig?’ De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, zodat de druk op zorginstellingen vermindert. Waar wel hulp nodig is, bepaalt de gemeente of, en hoeveel hulp iemand krijgt. Dit wordt maatwerk genoemd. De zorg wordt aangepast op wat je kan en niet kan. Dat betekent dat de gemeente ook een beroep doet op de omgeving. Als vrienden of familie een handje kunnen helpen, hoeft de gemeente dat niet te doen.

Voorheen werd de hulp voor ouderen en gehandicapten geregeld door de centrale overheid. Dat deze zorg nu onder de gemeente valt, heeft volgens de overheid zo zijn voordelen. Dit omdat de gemeente veel beter contact heeft met lokale hulpverleners (zoals de wijkverpleegster), waardoor zij veel beter weet welke hulp er nodig is.
Team Neede Team Eibergen Team Borculo Team Beltrum Team Ruurlo