In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Werkwijze

Als u een vraag heeft voor ondersteuning, kunt u het Voormekaarteam uit uw dorpskern bellen of e-mailen. Binnen 2 weken nadat u uw ondersteuningsvraag heeft gesteld, wordt er met u een afspraak gemaakt voor een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’. Bij spoed nemen wij direct contact op.
Een medewerker van het Voormekaarteam komt dan bij u langs om samen met u en één of meer personen uit uw omgeving een gesprek te voeren over uw ondersteuningsvraag. Tijdens het gesprek wordt de tijd genomen om antwoorden te vinden op bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Wat is uw vraag, wat is het probleem, waar liggen uw behoeften?
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Hoe is uw financiële situatie?
  • Wat kunnen mensen om u heen voor u doen? Zoals familie, vrienden, buren, vrijwilligers. Wij kunnen hen eventueel begeleiden met bijvoorbeeld een instructie over hoe zij u kunnen ondersteunen.
  • Zijn er dingen georganiseerd in uw buurt, waar u iets aan kunt hebben, zoals een boodschappen- of vervoersdienst, was- en strijkservice of een maaltijd-aan-huis service?
  • Welke behoefte blijft er over, waarmee wij als professionals u kunnen ondersteunen? En hoe?
  • Wat kunt u eventueel voor anderen betekenen?

Samen met u kijkt de medewerker hoe u uw eigen kracht en de kracht van het netwerk om u heen, kunt vergroten en inzetten.
Zodra het keukentafelgesprek heeft plaatsgevonden, gaat hij of zij de zaken, die aan de orde zijn geweest tijdens het gesprek, uitwerken in een verslag. De uitkomst van het gesprek kan zijn dat er een maatwerkvoorziening nodig is. Dan volgt er een aanvraag voor een maatwerkvoorziening.  De zorgaanbieder regelt vervolgens dat u deze voorziening krijgt. Als uw situatie in de tussentijd verandert, blijft de betreffende medewerker van het Voormekaarteam uw aanspreekpunt.

Team Neede Team Eibergen Team Borculo Team Beltrum Team Ruurlo