In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Participatiewet

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er sinds 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met en zonder beperking werk vinden bij een gewone werkgever.

Naast de re-integratietaak in de Wet Werk en Bijstand (WWB) moet de gemeente nu ook inwoners met een arbeidsbeperking ondersteunen bij het vinden van werk. Het gaat hierbij om inwoners die tot 1 januari 2015 onder de regelingen voor jonggehandicapten (Wajong) of de sociale werkvoorziening (Wsw) vielen.

De Participatiewet benadrukt dat inwoners nog meer naar vermogen moeten gaan participeren in de samenleving. Zoveel mogelijk op de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers. 

Team Neede Team Eibergen Team Borculo Team Beltrum Team Ruurlo