In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Over Voormekaar

Vroeger deed u via verschillende loketten een beroep op meerdere overheids- en zorginstellingen als u ondersteuning nodig had. Elke instantie had zijn eigen ‘loket’ georganiseerd. Door de komst van 5 Voormekaarteams in Berkelland is dit niet meer nodig. Het Voormekaarteam kijkt nu samen met u wat u nodig heeft. Ook kijkt het Voormekaarteam samen met u of er in uw eigen omgeving een betere oplossing te vinden is, voordat professionele hulp wordt ingeschakeld. Het Voormekaarteam werkt samen met inwoners, vrijwilligers, professionals en gemeente aan een andere manier van zorgen voor elkaar. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en talenten van inwoners en niet van de beperkingen.

Er is een Voormekaar team in Neede, Eibergen, Borculo, Ruurlo en Beltrum. De kleine kernen Noordijk, Rietmolen, Rekken, Gelselaar, Geesteren en Haarlo zijn daar ook bij aangesloten. Het Voormekaarteam is samengesteld uit professionals die expertise hebben op het gebied van zorg en welzijn, maar ook snel specialistische hulp kunnen inschakelen als dit nodig is. Op dit moment werken in de teams de volgende disciplines: een maatschappelijk werker, een Wmo-consulent, een welzijnsmedewerker, een medewerker cliëntondersteuning en een jeugdconsulent. Andere professionals die nauw verbonden zijn met de Voormekaarteams zijn: een medewerker werk en inkomen, jeugdverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. De samenstelling van de teams hangt af van de behoefte per dorpskern, want de behoefte van de inwoner is leidend.

De Voormekaarteams zijn er voor taken op het gebied van begeleiding van zorgbehoevende mensen (Wet maatschappelijke ondersteuning), jeugdzorg, (passend) onderwijs en de re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook proberen ze bewonersinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen waar dit nodig is.

Team Neede Team Eibergen Team Borculo Team Beltrum Team Ruurlo