In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Ondersteuning

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Ondersteuning aan.

Zoeken in de veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Waar kan ik mijn vraag stellen?
U kunt uw vraag stellen bij het Voormekaarteam uit uw kern. Ook zorgaanbieders, uw huisarts en wijkverpleegkundige kunnen u doorverwijzen naar waar u moet zijn. Vragen over werk en inkomen kunt u ook stellen bij het Loopbaanplein.
Waar moet ik me melden voor een aanvraag of verlenging?
U kunt uw vraag stellen bij het Voormekaarteam uit uw kern.
Hoe kan ik de Voormekaarteams bereiken?

De Voormekaarteams zijn bereikbaar via de telefoon of e-mail.
voor Rietmolen, Noordijk en Neede: team@vmkneede.nl/0545-250303, 
voor Rekken en Eibergen: team@vmkeibergen.nl/0545-250302,
voor Beltrum: team@vmkbeltrum.nl/0545-250300,
voor Gelselaar, Geesteren, Haarlo en Borculo: team@vmkborculo.nl/0545-250301,
voor Ruurlo; team@vmkruurlo.nl/0545-250304.

Waar kan ik bezwaar maken?
Bij elke beschikking ontvangt u informatie over wat u moet doen wanneer u bezwaar wilt maken.
Kan ik een second opinion aanvragen?
Ja, u kunt altijd een andere medewerker van het Voormekaarteam toegewezen krijgen. Daarnaast kan door de gemeente onafhankelijk medisch advies worden ingewonnen. Als er geen overeenstemming is over de gewenste ondersteuning kunt u (onafhankelijke) ondersteuning bij klachten, bezwaar en beroep krijgen.
Wat als ik een klacht heb?
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen klachten over medewerkers van Voormekaar of klachten over geleverde zorg. Zorgaanbieders hebben een eigen klachten regeling. Als u een klacht heeft over een medewerker van Voormekaar wordt er eerst gekeken of dezelfde of een andere medewerker van Voormekaar de klacht kan behandelen. Als de inwoner en de medewerker van Voormekaar er niet samen uitkomen heeft de gemeente Berkelland een klachtenregeling. Een klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijk klachtbehandelaar. Deze kan een advies uitbrengen over de klacht.
Door wie vindt de indicering plaats?
Herindicaties vinden plaats op basis van de gesprekken die de Voormekaarteams voeren.
Mag ik zelf keuzes maken?
Ja, samen met een medewerker van het Voormekaarteam bespreekt u uw situatie en mogelijke oplossingen. U bepaalt samen op welke onderdelen u zelf voor een oplossing kunt zorgen en op welke onderdelen u eventueel ondersteuning nodig hebt. Wanneer een indicatie nodig is, mag u zelf kiezen uit passende aanbieders.
Hoe bepaalt de gemeente welke zorgaanbieder de meest passende ondersteuning kan bieden?

Van alle aanbieders vragen we heel goed te benoemen in welke situaties, voor welke mensen en welke problematiek zij de beste kwaliteit kunnen leveren. In veel gevallen houdt u gewoon uw huidige aanbieder. We zien erop toe dat aanbieders de kwaliteit leveren die zij beloven.

Welke kennis is er bij de Voormekaarteams over ziektebeelden en problemen?
De medewerkers van de Voormekaarteams zijn onder andere werkzaam als maatschappelijk werker, Wmo-consulent, participatieconsulent, jeugdconsulent of consulent op het gebied van mensen met een beperking. Daarnaast kunnen de medewerkers van Voormekaar altijd advies vragen bij complexe situaties.
Bepaalt de zorgverlener welke ondersteuning ik krijg of doet het Voormekaarteam dat?
Het Voormekaarteam maakt samen met de zorgaanbieder afspraken over de tarieven, maar niet over hoeveel ondersteuning afgenomen wordt. Daarover maakt het Voormekaarteam afspraken met u op het moment dat u deze ondersteuning nodig heeft. Vervolgens maakt u samen met de uitgekozen aanbieder afspraken over hoe de hulp en ondersteuning precies ingevuld wordt. Dus u bepaalt voor een groot deel ook zelf welke zorg u krijgt.
Hoe organiseert de gemeente cliëntondersteuning?
In de Achterhoek verzorgt MEE Oost-Gelderland in 2015 de cliëntondersteuning. Daarnaast maken medewerkers van MEE Oost-Gelderland deel uit van de Voormekaarteams. Op deze manier is in de gemeente Berkelland sinds 1 januari 2015 de cliëntondersteuning voor inwoners geregeld.
Wie beoordeelt de kwaliteit van de ondersteuning die ik ontvang?
De gemeente stelt kwaliteitseisen aan de ondersteuning die via de gemeente geboden wordt. Aanbieders zijn ook door Zorgkantoren, wetgeving, brancheverenigingen en kwaliteitskeurmerken gebonden aan allerlei eisen. Daarnaast wordt de ondersteuning die u ontvangt samen met u en de medewerker van Voormekaar geëvalueerd. Deze nazorg, maar ook klanttevredenheidsonderzoeken maken deel uit van het gemeentelijke kwaliteitsbeleid. Eventuele misstanden kunt u natuurlijk altijd bij ons of de gemeente melden zodat we hier actie op kunnen ondernemen.
Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?
De gemeente en Voormekaarteams moeten zich houden aan de privacy wetgeving. Dat betekent dat we uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Niet iedereen kan maar zo bij deze gegevens komen. Wanneer we persoonsgegevens van u verwerken, wordt uw toestemming gevraagd.

Team Neede Team Eibergen Team Borculo Team Beltrum Team Ruurlo