In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Klachtenregeling

Klachten over de aanbieder van zorg  dienen ingediend te worden bij de aanbieder. Klachten over de medewerkers van Voormekaar of andere gemeentelijke vertegenwoordigers komen bij de gemeentelijk klachtencoördinator terecht.
De gemeentelijk klachtencoördinator is Rutger te Spenke (of zijn plaatsvervangster Angeline Seijger-Arkink). Hij schakelt vervolgens de onafhankelijk gemeentelijk klachtenbehandelaar in: de heer Afink.
Deze hoort de klager én degene waarover wordt geklaagd. Beiden kunnen met andere woorden reageren op de klacht. Is een inwoner na de klachtbehandeling door de heer Afink nog niet tevreden dan kan hij/zij zich wenden tot de Nationale ombudsman.

Termijnen

Voormekaar helpt u zo snel mogelijk bij uw hulpvraag (melding). We proberen binnen drie werkdagen na uw melding een afspraak voor een keukentafelgesprek met u te maken. In de wet is bepaald dat, na uw melding, het onderzoek (o.a. keukentafelgesprek) binnen zes weken wordt afgerond. Deze onderzoeksfase kan in bepaalde gevallen langer duren als we afhankelijk zijn van extern advies en/of externe informatie. Als Voormekaar langer nodig heeft dan deze zes weken, dan wordt daarover met u gecommuniceerd. Indien er geen extern advies en/of externe informatie nodig is, dan streven we er naar binnen tien werkdagen het verslag van het keukentafelgesprek aan u te sturen. Binnen twee weken na ontvangst van uw aanvraag (voor een maatwerkvoorziening) nemen wij een besluit. Als u het niet eens bent met ons besluit dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

 

Team Neede Team Eibergen Team Borculo Team Beltrum Team Ruurlo