In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Jeugdzorg

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Jeugdzorg aan.

Zoeken in de veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Wie int de ouderbijdrage?
De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, zoals ondersteuning, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeente bepaalt wie een ouderbijdrage moet betalen. Daarna stuurt de gemeente hierover gegevens naar het CAK. Het CAK berekent vervolgens de hoogte van de ouderbijdrage op basis van de gegevens die de gemeente stuurt. U krijgt van het CAK een factuur voor de ouderbijdrage.
Waar regel ik begeleiding op school?
Voor begeleiding op school kunt u bij de school van uw kind terecht.
Wat gebeurt er als mijn huidige aanbieder/instelling niet door de gemeente gecontracteerd is?

Het kan zijn dat uw zorgaanbieder geen contract heeft gekregen bij de gemeente. Als dit zo is gaat het Voormekaarteam met u in gesprek. Hierbij is het doel om samen tot een passende oplossing te komen.

Mijn kind met beperking geeft veel spanning in ons huishouden. Is er een mogelijkheid voor een logeeropvang?

Ja, een logeerhuis. We maken afspraken met de aanbieders van logeerhuizen. Voormekaar gaat samen met u in overleg over de mogelijkheden

Ik vermoed een crisissituatie. Waar moet ik heen bellen?

Wanneer u het vermoeden heeft dat er in uw omgeving sprake is van een crisissituatie kunt u contact opnemen met:

Spoedeisende Zorg (= Jeugdbescherming Gelderland, voorheen Bureau Jeugdzorg) op 0900-9955599. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. Als het nodig is, is er binnen 4 uur iemand bij u om u te helpen.
Veilig Thuis (Voor kindermishandeling en voor huiselijk geweld) op 0800-2000.
Politie (Bij spoed 112)

Wat is Veilig Thuis?
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Als u een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft, meld u dat bij Veilig Thuis.
Dit kan anoniem op 0800-2000

Veilig Thuis heeft deskundigheid op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Medewerkers van Veilig Thuis geven advies en voorlichting, doen onderzoek bij vermoedens van geweld of mishandeling en zorgen dat er ingegrepen wordt wanneer dat nodig is. Veilig Thuis verleent geen hulp. Dat doen de lokale hulp en zorginstellingen. Veilig Thuis zorgt ervoor dat de onveilige situatie zo snel mogelijk stopt en werkt daarbij, direct vanaf de start, samen met de Voormekaarteams, de politie en zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming.
Wie mogen het dossier jeugdhulp van mijn kind inzien?
Er zijn verschillende groepen mensen die het dossier jeugdhulp van een kind mogen inzien. Sommigen hebben daarvoor toestemming nodig. De volgende personen mogen het dossier jeugdhulp inzien, tenzij de jeugdhulpverlener van mening is dat dit de hulpverlening zou schaden:
 1. Uw kind van 12 jaar of ouder als hij/zij in staat is zijn eigen belangen goed in te schatten.
 2. Ouders met gezag of de voogd als uw kind nog geen 16 jaar is. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft u voor inzage toestemming van uw kind nodig.
 3. Ouders met gezag of de voogd als uw kind 16 of 17 jaar is en niet in staat is zijn eigen belangen te behartigen.
 4. Als uw kind 18 jaar of ouder is en een curator of een mentor heeft, heeft die curator of die mentor het inzagerecht.
 5. Direct betrokken jeugdhulpverleners, zij hebben geen toestemming nodig.

  Anderen hebben slechts inzage met toestemming van:
 • de ouders met gezag of de voogd als het kind nog geen 12 jaar is
 • uw kind als het 12 jaar of ouder is en in staat is om zijn eigen belangen goed in te schatten
 • de ouders met gezag of de voogd als het kind 12 jaar of ouder maar nog geen 16 jaar is en niet in staat is om zijn eigen belangen goed in te schatten.

  Deze personen mogen daarnaast om een kopie of wijziging van het dossier jeugdhulp vragen.
Waar vind ik informatie over alles dat met opvoeden te maken heeft?

Voor betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid kunt u terecht op www.opvoeden.nl . Hier vindt u algemene informatie voor ouders en opvoeders van kinderen in alle leeftijden, maar ook voor (aanstaande) ouders met vragen over ouderschap.

Voor jongeren bestaat er www.infovoorjou.nl  , met informatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Deze websites zijn in beheer van Stichting Opvoeden.nl. De stichting zorgt er samen met deskundigen voor dat de informatie actueel en begrijpelijk blijft.

Team Neede Team Eibergen Team Borculo Team Beltrum Team Ruurlo