In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Jeugdwet

De gehele Jeugdzorg is per 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen. Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdhulp. Het gaat dan om de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd GGZ), jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, specialistische jeugdhulp en gesloten jeugdhulp in het kader van ernstige opgroei- en opvoedproblemen. Ook problemen op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en jeugdreclassering zijn tot de taken van de gemeente gaan behoren.

Het doel van de Jeugdwet is dat hulpverleners zich meer gaan richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders. Er wordt minder gemedicaliseerd en juist gekeken naar wat een jongere nog zelf kan. Daarnaast wordt er gekeken wat een jongere nodig heeft om zelfredzamer te worden en te kunnen blijven participeren in de samenleving. Oplossingen dichtbij huis hebben daarbij de voorkeur.
Team Neede Team Eibergen Team Borculo Team Beltrum Team Ruurlo