In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Inzet van een vrijwilliger

Voor u als mantelzorger is het belangrijk om de gewone dagelijkse dingen te kunnen blijven doen. Op bezoek gaan, sporten, naar het koor, allemaal momenten waarop u even vrij van zorg bent en kunt ontspannen. Zo houdt u de zorg beter vol en blijft u anderen ontmoeten.

U wilt degene waarvoor u zorgt wel in goede handen achterlaten. Familieleden, buren of vrienden kunnen dit niet altijd voor u doen. Voormekaar is samen met Betula Welzijnsdiensten, de (S1)wijkverpleegkundigen en andere partners gestart met het project 'aanwezigheidszorg' zodat u dan hulp van een vrijwilliger kunt krijgen. Deze ‘zorgvrijwilliger’ kan uw zorg tijdelijk overnemen. Dit kan incidenteel, maar ook voor langere duur op een vast tijdstip in de week.

De vrijwilligers die ingezet worden zijn goed voorbereid op deze taak. Het project gaat zich eerst met name richten op de doelgroep kwetsbare ouderen. Het betekent dat zij ingezet worden voor het ontlasten van de mantelzorger(s) die zorgen voor iemand die is aangedaan door dementie of door beperkingen als gevolg van het ouder worden. De inzet gaat in goed overleg en samenwerking met de professionele zorg aan huis.

Als het project ervaring heeft opgedaan, zal het zich geleidelijk aan ook op andere doelgroepen gaan richten.

Dit aanbod is een lichte vorm van respijtzorg. Klik hier voor meer informatie, uitleg over het begrip respijtzorg.

Heeft u belangstelling om als vrijwilliger mee te willen werken aan dit project? Neem dan contact op met Betula Welzijnsdiensten.

Dit kan op twee manieren:
• telefonisch, tel. 0545-469987. Betula is bereikbaar op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.30-17.00 uur en dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur of
• per mail: servicedienst@betulawelzijn.nl Als je in het bericht ook jouw telefoonnummer vermeldt, nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.

Lees ook de websitepagina van Betula.

 

Team Neede Team Eibergen Team Borculo Team Beltrum Team Ruurlo