In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Respijtzorg, vervangende mantelzorg

Als mantelzorger bent u vooral bezig met zorgen voor een ander. Om de zorg vol te houden is het belangrijk om tijd voor uzelf te nemen. Er even tussen uit te gaan om uzelf weer op te laden. Het mooiste is als u dit in uw eigen omgeving kunt organiseren met familie, vrienden, buren en of kennissen.

Klik hier voor een uitleg van expertisecentrum mantelzorg over wat respijtzorg inhoudt met voorbeelden en welke regelingen er zijn.

Voormekaar denkt met u mee als dit niet lukt. Er kan dan gezocht worden naar vervangende mantelzorg, ook wel respijtzorg genoemd.  

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Zo zet de landelijke Stichting Mantelzorgvervanging Nederland 'opgeleide' vrijwilligers in om dit te realiseren. Voor meer informatie: www.handeninhuis.nl.

Het is de moeite waard om de polis van uw zorgverzekeraar te bekijken. Als u aanvullend verzekerd bent, bieden veel verzekeraars vergoedingen voor respijtzorg en andere vormen van ondersteuning.

In Berkelland zijn we gestart met Vervangende Mantelzorg Berkelland. Het is een initiatief van Voormekaar, Betula Welzijnsdiensten en de wijkverpleegkundigen in Berkelland. In de uitleg over respijtzorg door het hierboven vermelde expertisecentrum wordt het 'aanwezigheidszorg' genoemd. Het doel is dat door de inzet van een vrijwilliger, de mantelzorger in staat wordt gesteld buitenshuis iets te ondernemen. Het kan gaan om een hobby of een sport, het bezoeken van een vriend(in) of om wat langer de tijd te kunnen nemen tijdens het winkelen. 

De vrijwilligers die ingezet worden zijn goed voorbereid op deze taak door middel van een basisscholing en het aanbod van specifieke scholing op ziektebeelden en thema's. Het project gaat zich eerst met name richten op de doelgroep kwetsbare ouderen. Het betekent dat zij ingezet worden voor het ontlasten van de mantelzorger(s) die zorgen voor iemand die is aangedaan door dementie of door beperkingen als gevolg van het ouder worden. De inzet gaat in goed overleg en samenwerking met de professionele zorg aan huis.

Heeft u belangstelling om als vrijwilliger mee te willen werken aan dit project? Neem dan contact op met Betula Welzijnsdiensten.
Dit kan op twee manieren:
• T 0545-469987. Betula is bereikbaar op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.30-17.00 uur en dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur of
• per mail: servicedienst@betulawelzijn.nl Als u in het bericht de reden en uw contactgegevens vermeldt, nemen wij binnen 5 werkdagen contact op.

Lees ook de websitepagina van Betula.

De aanvragen lopen via Voormekaar of de betrokken wijkverpleegkundige. Zij bepalen of de situatie van de aanvrager gebaat is bij Vervangende Mantelzorg Berkelland.

 

 

 

 

Team Neede Team Eibergen Team Borculo Team Beltrum Team Ruurlo